logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK

TÜKİD
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK

Değerli Üyelerimiz;

18.04.2020 Tarih ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2423, 2424 ve 2425 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarında; ilgide kayıtlı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen (GTİP) maddelerin ithalinde İlave Gümrük Vergisi alınmasına karar verilmişti.

Bu kararın yayın tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış, geçici depolama yerine alınarak özet beyan verilmiş veya antrepoya alınarak antrepo beyannamesi verilmiş eşyaların 21.04.2020 tarih 31106 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2430 sayılı kararda GEÇİCİ MADDE-1 de belirtildiği gibi başlamış işlem tesisi gerekmekteydi.

Dış ticarete konu eşyanın siparişi esnasında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde maliyet hesabı yapılan eşyaların ilgi kararlara istinaden ithalleri üyelerimizin mağduriyetine sebep vermesinden dolayı talebimizi İthalat Genel Müdürlüğü’ne ve talebimize destek vermeleri için  İTO 6. Kağıt ve Kırtasiye Meslek Komitesi’ne ilettik.

Talebimiz haklı değerlendirilmiş olup, bugün, 05 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında (Karar Sayısı:2485) konulu Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur.

*İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar için tıklayınız. (Karar Sayısı:2485)

*İTO Başlamış İşlem Tesisi Destek Talebi ile ilgili yazı için tıklayınız.

*İthalat Genel Müdürlüğü Başlamış İşlem Tesisi Talebi yazısı için tıklayınız. 

 


: 5.5.2020