logo

İstoç 21 Ada No: 57 - 59
Mahmutbey / İSTANBUL

0212 659 91 48 pbx

bilgi@tukid.org

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ BAŞLAMIŞ İŞLEM TESİSİ DÜZELTME

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ BAŞLAMIŞ İŞLEM TESİSİ DÜZELTME

TÜKİD
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ BAŞLAMIŞ İŞLEM TESİSİ DÜZELTME

Değerli Üyemiz,

11 Mayıs 2020 tarih ve 31124 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde yayınlanan 2514 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen (GTİP) maddelerin ithalinde İlave Gümrük Vergisi alınmasına karar verilmiştir. Kararın Ek-2’sinde yer alan tabloda belirtilen ilave gümrük vergileri yayım tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar uygulanacak olup, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ilave gümrük vergileri ise 01.10.2020 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Bu kararın yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde Ek-1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranının tahsil edileceği belirtilmiştir. Söz konusu ürünleri ithal eden bir çok üyemiz bu kararın istisna sağlamaması ve mükerrer gazetenin mesai saatleri içinde aynı gün kararı ile yayımlanmasından zor durumda kalmıştır.

Bu gerekçelerle, kararın yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ithalatına ilişkin  gümrük beyannamesinin tescili halinde Karar hükümlerinde müstesna olması hususunda yazılarımızı Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü’ne ilettik, bilgilerinize sunarız.

11 Mayıs 2020 tarih ve 31124 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde yayınlanan 2514 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız. 

Cumhurbaşkanlığ’na gönderilen yazı için tıklayınız. 

 


: 13.5.2020